Jitřenka
Jitřenka
Jitřenka
Jitřenka
Jitřenka
20190928_SVS_3799
fotka_na_www_str†nky
 

O NÁS

Jsme soubor z Českého Krumlova a v našem repertoáru jsou zpracovávány původní písně a tance z oblasti Doudlebska, Českokrumlovska, Křemežska a Zlatokorunska. 

Ve dvou odděleních máme téměř padesát členů. Nejmladším jsou teprve tři roky a ti nejstarší budou už brzy dospělí. Setkáváme se nejen na zkouškách a vystoupeních, ale jezdíme i na víkendová soustředění. Doprovází nás dvě dudácké muziky - jedna dospělá a druhá dětská.

 

 

AKTUALITY

Nábor do Jitřenky od 8. září 2022 každý čtvrtek od 16,00 ve zkušebně Městského divadla v Č. Krumlově.

 

MFF Č. KRUMLOV

XX. Mezinárodní folklórní festival Český Krumlov

 

Festival v Českém Krumlově je věnován dětským folklórním souborům. V České republice je takto zaměřených festivalů pouze osm, jiné festivaly upřednostňují vystoupení dospělých. To, že je v Českém Krumlově festival pro děti, je logickým vyústěním činnosti českokrumlovského souboru Jitřenka, který byl založen v roce 1975. 

Hlavními pořadateli festivalu jsou folklórní soubor Růže a dětský folklorní soubor Jitřenka.

Záštitu nad naším festivalem každoročně přebírají starosta města Český Krumlov, pan senátor Tomáš Jirsa a jiní významní činitelé. V letošním roce to bude pan poslanec Jan Zahradník, pan poslanec Karel Schwarzenberg a pan hejtman Jihočeského kraje pan Martin Kuba.

Finančně festival podporuje město Český Krumlov a Jihočeský kraj svými grantovými programy, dále Svaz klubů mládeže, firmy Stabex, Zemos a Cukrárna U Soudu.

Náš program byl v minulých letech vždy koncipován tak, abychom měli zahraniční hosty, soubory z Čech a samozřejmě u nás vystupovaly i soubory z jihočeského regionu.

Letos budou na festivalu vystupovat tyto soubory: FD Preddvor (Slovinsko), Sangíta (indický folklor), Malá Lipta (Liptál), Malí Ogaři (Liptál), Dyleň (Karlovy Vary), Písečánek (Písek),  Úsviťáček (České Budějovice) a českokrumlovské soubory Jitřenka a Růže.

Festivalovou zvláštností je i to, že je program připraven tak, aby se účastníci festivalu sešli i mimo oficiální program a mohli se společně učit písničky a tance své oblasti, a díky tomu aby mohli poznávat zvláštnosti a jedinečnosti nebo odlišnosti jednotlivých oblastí světa. 

Festival letos proběhne 24. - 25. září. Hlavní program probíhá vždy v sobotu na českokrumlovském náměstí od 10,00 do 18,00. V průběhu tohoto programu je připraveno přijetí u starosty na radnici, kde se setkají vedoucí souborů s pořadateli a významnými hosty festivalu. Neméně zajímavou částí festivalu je páteční program, kdy soubory procházejí se svými improvizovanými vystoupeními historickým centrem Českého Krumlova. Ve městě se tak vytvoří zvláštní atmosféra podpořená jedinečným charakterem města.

Festival je pro mě vždy důkazem toho, že děti jsou i v dnešní době ochotné aktivně trávit svůj volný čas, že jsou ochotné hledat své kořeny, že jsou ochotné dělit se s o to, co jim dělá radost, a tuto radost chtějí předávat i divákům z celého světa, kteří na festival do Českého Krumlova přijíždějí.

Mezinárodní folklórní festival si za dobu své existence získal nejen v České republice vysoké renomé, na které jsme všichni pyšní, ale zároveň nás to zavazuje k pracovitosti a neustálému vylepšování naší organizátorské práce.  

 

Vlasta Dvořáková

ředitelka festival

 

MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
MFF Č
FOTO MFF ČESKÝ KRUMLOV 2021
 

HISTORIE

 

Dětský folklórní soubor Jitřenka zakládá v roce 1975 pod ODPM Český Krumlov pan Vladimír Mařík, který se věnoval folklóru už od svých deseti let. První zkušenosti získával  v dětském folklórním souboru Jitřenka, který působil při KDPM v Českých Budějovicích. Později, již jako dospělý, byl členem známého českobudějovického souboru Úsvit. 

Uměleckým vedoucím a choreografem tanečních čísel českokrumlovské Jitřenky byl 34 let. 

V roce 1976 přišla do souboru paní Helena Papoušková, bývalá členka Prácheňského souboru písní a tanců ve Strakonicích, jako druhá vedoucí. V tomto období se podařilo založit i vlastní dudáckou muziku. Na tom měli velkou zásluhu pan Jaroslav Němec, dlouholetý vedoucí muziky, a pan Josef Bartoš. Organizační vedoucí souboru byla paní Věra Hanzalíková.

První vystoupení se uskutečnila v Č. Krumlově a v jeho okolí. V roce 1977 se soubor zúčastnil krajského kola soutěže dětských folklórních souborů a umístil se

na prvním místě. Následovala vystoupení po České republice a později i v zahraničí.

Mezi nejvýznamnější patří účasti na Mezinárodní dětské Strážnici, na národních přehlídkách nejlepších dětských folklórních souborů v Kyjově nebo na zemských přehlídkách. Nezapomenutelné  zážitky si soubor přivezl z mezinárodních festivalů

v polských Kielcích, ve Francii a v Itálii.  Souborem protančilo mnoho dětí. Některé účinkovaly ve filmu, jiné natáčely CD.

Přibývalo dětí i tanečních čísel a soubor se rozdělil do více oddělení. V roce 1987 byl založen folklórní soubor Růže pro ty, kteří chtěli pokračovat v lidovém tanci,

ale z dětských krojů už vyrostli.

 

KONTAKT

 

Vlasta Dvořáková

V Domkách 85

38 232 Velesšín

 

tel.: +420 608 104 011

email: dvlasta@centrum.cz

Dětský folklórní soubor Jitřenka, z.s. Domoradice 241

Český Krumlov

IČ: 046 68 146

Bankovní spojení: 273312405/0300

jitrenkack@email.cz

Místo konání zkoušek:

Zkušebna Městského divadla Český Krumlov, Horní 2

Vladimíra Berná

Domoradice 241

381 01 Český Krumlov

 

tel.: +420 776 590 654

email: v.berna@seznam.cz

Děkujeme za zprávu!

Náš soubor je od roku 2011 členem Svazu klubů mládeže. Děkujeme za finanční podporu a spolupráci Městu Český Krumlov a Českomoravské radě SKM.

SKM.jpg